Regeringsbeslut om ”bättre villkor för kommersiell radio”

Jeanette Gustafsdotter. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Regeringen tog idag beslut om att lägga fram propositionen ”Bättre villkor för kommersiell radio”.

I propositionen ingår att sändningstillstånden för DAB+ förlängs till 2026, då tillstånden för FM-sändningar går ut. Dessutom ändras gränsen för annonstid och det blir inte längre möjligt att dra tillbaka sändningstillstånd vid överträdelser av annonsreglerna.

”Vi ska ha starka och oberoende medier i hela landet. Dessa beslut gör radioföretagens villkor mer förutsägbara och ger företagen bättre möjlighet att bedriva en livskraftig verksamhet” säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Propositionen publiceras när den överlämnas till riksdagen. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 juli i år.

I december lämnade regeringen en lagrådsremiss i frågan. Den kommersiella radion förespråkade då att tilllstånden för både DAB+ och FM förlängs till 2030.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share