Regeringen nedröstad om reklamtiden

Reklamreglerna för radio och TV ska utvärderas, har oppositionspartierna i riksdagens kontitutionsutskott bestämt.

För fem år sedan utökades det tillåtna antalet reklamminuter i radio och TV från åtta till tolv minuter i timmen. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet var emot förändringen.

KU-s beslut idag gäller en motion från miljöpartisten Ulf Holm, som anser att reklamtiden ska förkortas. En majoritet bestående av de fyra oppositionspartierna (även Sverigedemokraterna fanns med) är inte beredda att nu föreslå en förändring, men tog beslut om att utvärdera effekterna av den tidigare ändringen.

Regeringspartierna reserverar sig mot beslutet och anser att den förändring som genomfördes var en anpassning till EU-regler. De tycker att de nuvarande reglerna är ”en rimlig avvägning mellan behovet av konkurrensneutrala regler och allmänintresset av att slippa störa annonser” och att en utvärdering inte behövs.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share