Radioreklamen ned 30 procent i februari

Mediebyråernas förmedling av radioreklam minskade med 30,2 procent till 16,5 miljoner kronor i februari, visar den senaste Mediebyråbarometern.

Radion är det medium som tappade mest i februari. Totalt gick medieinvesteringarna via mediebyråerna ned med 1,3 procent.

”Mediekategorin radio fortsätter tappa med stora tal även för februari och det är svårt att härleda de underliggande trenderna. Det nationella lagret har ökat både för SBS och MTG Radio och trots det redovisar de en hög utförsäljningsgrad. Det leder således till slutsatsen att den lokala marknaden blir allt svagare” säger Starcom Swedens vice VD Mikael Ekelöf i ett pressmeddelande från Sveriges Mediebyråer.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share

One Comment

  1. Roy Sandgren

    Gäller inte reklam i närradion. Där ökar det. Antalet sändare ökar med utbyggnad av täckningen, Ger fler lyssnare och mer reklamintäckter.