Radioreklamen upp 26 procent i januari

Mediebyråernas förmedling av radioreklam steg med 26 procent i januari, enligt statistik från Sveriges Mediebyråer.

Bara TV (+39 procent), fackpress (+30) och bio (+28) hade en bättre utveckling under januari. Totalt ökade medieinvesteringarna via mediebyråerna med 14,9 procent under årets första månad. En anledning till ökningen är att årets januari hade fem måndagar, mot fyra förra året.

”Januari uppvisar höga nivåer och trots viss periodiseringseffekt är detta en mycket stark start på året. Annonsmarknaden är, av allt att döma, inne i en högkonjunktur. I januari uppnådde TV en rekordnivå då investeringarna i mediekategorin var de högst noterade för månaden sedan Mediebyråbarometerns mätningar startade. Även kategorierna utomhus/trafikreklam och radio, som ökade kraftigt under 2016, har inlett starkt och den positiva trenden ser ut att hålla i sig” säger Staffan Slörner, som är VD för Sveriges Mediebyråer.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share