Radioreklamen upp 24 procent i februari

I februari ökade förmedlingen av radioreklam med hela 24 procent jämfört med 2009. Det visar Mediebyråbarometern.

Radion var det medium som ökade starkast. Mediebyråerna förmedlade radioreklam för 24 miljoner under månaden. Men februari 2009 var en väldigt svag månad för radioreklamen med en nedgång på 26 procent. I stort sett har radion alltså kommit tillbaka till 2008 års nivå.

Totalt ökade förmedlingen av reklam till alla medier med 0,8 procent. Vinnare var även bio (19 procent), kvällspress (14), landsortspress (13) och storstadspress (5). Populärpressen låg kvar på samma nivå som förra året och det största tappet gjorde direktreklamen (minus 23 procent).

”Nedgången har äntligen avstannat. Februari visar klart positiva siffror och den ackumulerade uppgången i år ligger på 0,8 procent mer än 2009. Det är visserligen marginella skillnader, men det visar klart att tappet nu har avstannat och att marknaden har stabiliserats” säger Staffan Siörner, som är VD för Sveriges Mediebyråer.

Mediebyråbarometern genomförs varje månad av Sveriges Mediebyråer.

Nedan redovisas försäljningen under 2007 (blått), 2008 (rött), 2009 (gult) och 2010 (grönt).

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share

One Ping

  1. Pingback: RadioAssistant.com - Because We Love Radio

One Comment

  1. Roy

    Är detta inkluderat radioreklam via närradion också???
    Närradion får större täckningsområden med flera kommuner i ETT tillstånd.