Radioreklamen upp 22 procent i november

Mediebyråerna förmedlade radioreklam för 39 miljoner under november, vilket är hela 22 procent mer än i november förra året.

Det är bara sökreklamen (+30 procent) och utomhusreklamen (+23 procent) som klarade sig bättre under november, enligt Mediebyråbarometern från Sveriges Mediebyråer. Även TV (+8 procent) hade tillväxt, men totalt minskade den förmedlade reklamförsäljningen med 4 procent under november.

”Det här är absolut positiva signaler, och det som är mest intressant är att TV går så bra. Ytterligare ett trendbrott är att investeringarna i november är betydligt högre än oktober. Förhållandet brukar vara det omvända med högre siffror i oktober. Nu var det visserligen fem måndagar i november, vilket drar upp siffrorna något, men trots det innebär det här resultatet definitivt ett positivt trendbrott” säger Sveriges Mediebyråers VD Staffan Slörner i ett pressmeddelande.

För de elva första månaderna 2009 ligger totalsumman för den förmedlade radioreklamen på 300 miljoner kronor, vilket är en nedgång med 7 procent sedan motsvarande period 2008. Samtidigt har den totala marknaden minskat med 18 procent. Det är bara sökreklamen och kategorin övrigt som har en ökad försäljning för januari-november, medan radion är det medium som har minskat minst.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share