Radioreklamen ökade 50 procent

Mediebyråerna förmedlade radioreklam för 26,6 miljoner kronor under augusti. Det är 50,3 procent mer än under augusti 2013.

Det är bara bioreklamen som växte mer i augusti, med en tillväxt på 172 procent. Internet steg 30,4 procent och TV 3 procent. Dagstidningarna förlorade en stor del av sin förmedlade försäljning. Kvällstidningarnas reklamförsäljning via mediebyråerna föll med 19,8 procent.

Såväl TV som radio har en efterfrågan som är större än utbudet, enligt Jochum Forsell, som är vice VD för IUM.

”Mediekategorin TV uppvisar en ökning i augusti trots snabbt fallande tittarsiffror och ett annorlunda konsumtionsmönster av rörlig bild. Efterfrågan på TV-reklam överstiger vida utbudet. Ökningen på TV skulle därför sannolikt vara betydligt större om det fanns mer tittare att tillgå. Detsamma gäller radiomediet, som visar stark tillväxt för fjärde månaden i rad. Radiostationerna är i princip utsåld och har inte tillräckligt många lyssnare för att tillgodose marknadens efterfrågan” säger Jochum Forsell.

Totalt steg mediebyråernas förmedling med 4 procent till 861 miljoner kronor i augusti. Radion växer med andra ord betydligt mer än andra medier.

För året hittills är radions ökning 15,6 procent.

Share