PTS-förslag kan sänka SR-s sändarkostnader

Post- och telestyrelsen reglerar sedan 2005 hur mycket Teracom kan ta betalt av Sveriges Radio och TV-bolagen för nationella FM- och TV-sändningar. Detta eftersom Teracom är den enda nationella radio- och TV-distributören.

Nu vill PTS att kalkylräntan, som ligger till grund för Teracoms avkastning på nationella sändningar, sänks från 9,8 till 8 procent. Det kan leda till lägre sändarkostnader för Sveriges Radio. Förslaget har nu skickats på remiss fram till och med den 9 oktober.

PTS anger flera skäl för att sänka kalkylräntan. Bland annat hänvisar myndigheten till att räntorna har sänkts och att bolagsskatten är lägre än tidigare.

Teracom säger att företaget kommer att lämna synpunkter på förslaget från PTS, men har ingen kommentar just nu. Inte heller Sveriges Radio vill kommentera förslaget.

Share