Radioreklamen ned 50 miljoner i år

Den negativa utvecklingen fortsätter för radioreklamen.

Enligt den senaste Mediebyråbarometern förmedlade mediebyråerna radioreklam för 25,4 miljoner kronor i november. Det innebär en nedgång med 13,1 procent sedan november förra året.

Den ackumulerade nedgången för årets första elva månader är 15,2 procent, enligt Mediebyråbarometern. Totalt har den mediebyråförmedlade försäljningen av radioreklam minskat med 50 miljoner hittills i år.

Share