Radioreklamen minskade i februari

Mediebyråernas förmedling av radioreklam minskade med 6,3 procent till 15,7 miljoner kronor i februari. Därmed har radioreklamens uppgång avbrutits efter åtta månader med positiv utveckling.

Totalt minskade medieinvesteringarna via mediebyråerna med 0,4 procent i februari. Medieinvesteringarna för print var de lägsta sedan 2007.

Share