Tomas Brunegård väljs in i SR-styrelsen

Tomas Brunegård är det enda nya namnet när ägarstiftelsen nominerar ledamöter i Sveriges Radios styrelse.

Tomas Brunegård kommer från dagstidningsbranschen. 1996-2012 var han koncernchef i Stampen-koncernen och han är ordförande i dagstidningarnas världsorganisation WAN-IFRA.

”Ägarstiftelsen utser ledamöter i dessa tre viktiga bolag enbart på professionella meriter. Vi vill med dessa nomineringar markera bolagens oberoende och skapa de bästa förutsättningar för att public service ska står starkt i en tid som präglas av dramatiska förändringar i medielandskapet” säger ägarstiftelsens ordförande Ove Joanson.

Kvar i styrelsen är ordföranden John Brattmyhr och ledamöterna Åsa Bernlo, Gunilla Kindstrand, Anna Omstedt Lindgren, Ole Mölgaard, Anette Novak och Gunnar Wetterberg. Dessutom sitter VD-n Cilla Benkö i styrelsen.

Ägarstiftelsen är ensam ägare till de tre programbolagen och nominerar ledamöterna till årsstämmorna 13 april. Det fullständiga namnet för stiftelsen är Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.

Share