Radioreklamen minskade i december

Mediebyråernas förmedling av radioreklam minskade med 16 procent i december jämfört med december 2011, enligt den senaste Mediebyråbarometern.

För hela året blev det en nedgång för radioreklamen med 15,1 procent till 412,3 miljoner kronor. Mediebyråernas totalsiffra för alla medier gick samtidigt ned med 2,4 procent till 13,6 miljarder kronor. Radions andel av reklammarknaden krympte alltså.

”När vi blickar tillbaka på helåret 2012 blev medieinvesteringarna något svagare än för 2011, vilket ändå känns positivt givet den svagare ekonomiska konjunkturen samt de strukturella förändringar vi poängterat tidigare med krympande annonsvolymer i tryckt media och växande volymer för TV och digitala medier” kommenterar Staffan Slörner, VD för Sveriges Mediebyråer.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share