Radioreklam för 608 miljoner kronor förra året

Det såldes radioreklam för 608 miljoner kronor förra året, visar rapporten Svensk Reklammarknad 2013 från Institutet för Reklam- och Mediestatistik (IRM). Sedan 2012 är minskningen 9,5 procent.

Det är andra året i rad som investeringarna i radioreklam minskar. 2011 nåddes toppnoteringen 759 miljoner kronor.

Totalt såldes det reklam för 31,352 miljarder kronor under 2013, vilket innebär en minskning på 2,4 procent. Bästa utvecklingen hade mobil marknadsföring som mer än fördubblades till 901 miljoner kronor och gick förbi radion som reklammedium.

Internet ökade med 7,9 procent till 8,352 miljarder och TV med 0,1 procent till 5,938 miljarder. Dagspressen tappade 13,4 procent till 5,972 miljarder och är alltså bara något större än TV.

IRM redovisar i rapporten också reklaminvesteringarnas utveckling som andel av BNP.

”Sett över en längre tid så minskar reklaminvesteringarnas andel av BNP. Den strukturella förändringen från print till digitalt kan vara en förklaringsvariabel, annonsörernas utökade kommunikation via egna kanaler en annan” säger IRM-s VD Madeleine Thor.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share