Radion största vinnaren i oktober

1710mediebyrabarometern

Även i oktober var radion den stora vinnaren på reklammarknaden. Enligt Mediebyråbarometern steg mediebyråernas förmedling av radioreklam med så mycket som 35,8 procent jämfört med oktober 2016.

Hittills i år har förmedlingen av radioreklam gått upp med 25,9 procent. Det är mer än marknaden i stort, som växte med 3,5 procent, och mer än andra framgångsrika medier som bio (+15,7), utomhus (+12,6) och internet (+10,7).

Share