Radion årets och sommarens vinnare på reklammarknaden

Uppgången för radioreklamen fortsatte under sommaren.

Mediebyråernas förmedling av radioreklam har ökat med 24,7 procent hittills i år, vilket är mer än alla andra medier. För juni och juli var uppgången för radioreklamen 23 respektive 24 procent.

”Medieinvesteringarna ökade under sommarmånaderna med 2,4 procent, och juli 2017 är den högst uppmätt julimånaden hittills i Mediebyråbarometerns historia. Dock hade årets sommarperiod en extra faktureringsdag, vilket medför periodiseringseffekter. Sett ur ett längre perspektiv kan vi se att mediebranschen mår bra och ackumulerat hittills i år har medieinvesteringarna ökat med 4,1 procent och kommer sannolikt att bibehålla ökningstakten under hela 2017″ säger Staffan Slörner, som är VD för Sveriges Mediebyråer.

Den största förloraren bland medierna är storstadspress, som har minskat sin förmedlade reklamförsäljning med 21,5 procent i år.

Share