Radiobolagen oeniga om förhandsprövning

Hur påverkar public service marknaden i det nya medielandskap som växer fram? Det ska Myndigheten för radio och TV ta reda på. Uppdraget kommer från den förra regeringen och som en del av arbetet tar myndigheten emot synpunkter från ett 70-tal aktörer – däribland Sveriges Radio och de två stora kommersiella radiobolagen.

Sveriges Radio presenterar sina åsikter i ett inlägg på företagets medieblogg Medieormen. SR-s VD Cilla Benkö och programdirektör Björn Löfdahl framhåller Sveriges Radios viktiga roll och höga förtroende hos publiken. SR vill inte ha några restriktioner när det gäller att utveckla verksamheten.

”Vi har ett demokratiskt uppdrag inte ett kommersiellt. Vi finns till för publiken och samhället. Det är viktigt att vi har samma möjligheter som de kommersiella aktörerna att utveckla vår verksamhet i takt med förändringarna i samhället, utan restriktioner eller tester av nya tjänster” skriver de på Medieormen.

Sedan 2011 ska public service-bolagen anmäla nya ”programtjänster” till prövning, men hittills har det inte skett.

Sveriges Radio argumenterar i sitt svar till myndigheten för att förhandsprövningen ska avskaffas helt. Det räcker med de utredningar och remisser som görs inför varje tillståndsperiod, menar SR.

Enligt det största kommersiella radiobolaget SBS Discovery Radio har public service en viktigt funktion i samhället, men SBS skriver också att Sveriges Radio ”i ökande grad konkurrerar med kommersiella aktörer” genom att prioritera lättsam underhållning, utveckla radiokanaler som efterliknar den kommersiella radion och expandera på internet.

”SBS Discovery Radio anser att en övergripande omreglering av public service verksamhet bör ske i syfte att tydligt reglera vad som ingår och vad som inte ingår i public service-uppdraget” skriver företaget, som dock inte har några förslag till hur reglerna för förhandsprövningen ska se ut.

Sådan förslag har däremot MTG, som vill att även andra än public service-företagen ska kunna begära en granskning samtidigt som försöksperioden förkortas från nuvarande ett år till mellan tre och sex månader.

Share

One Comment

  1. marre69

    Det är klart att de stora kommersiella aktörerna vill att SR ska förhandsprövas och inte kunna leverera programinnehåll som konkurrerar. Helst ska ingen kunna göra det.
    Jag ser dock två problem. För det första sänder inte de kommersiella aktörerna där det inte är lönsamt. Ska inte de som bor i exempelvis glesbygden inte kunna bli servade på samma sätt som i storstäderna och då av PS?
    För det andra sänder inte de kommersiella aktörerna sådant som viktig information, trafikinformation och liknande mer än i möjligen storstadsområdena (läs Stockholm), utan riktar in sig på billig skvalradio. SR erbjuder dock det förstnämnda, vilket så klart är dyrare. I kombination med ett lite mer kommersiellt format vågar jag påstå att de INTE kopierar Mix, Rix och andra billiga produktioner, utan snarare gör något halvdåligt så mycket bättre.
    Jag förstod faktiskt inte syftet med förhandsgranskningen mer än att SR skulle tvingas ner på knä framför Discovery och MTG.