Radiobolag välkomnar förslag om avskaffade sändningsavgifter

Grafik: MPRT.

De kommersiella radiobolagen välkomnar ett förslag från Myndigheten för press, radio och TV (MPRT) om att avskaffa sändningsavgifterna för den kommersiella radions FM-tillstånd och ersätta den nuvarande modellen med auktioner med ett urvalsförfarande.

MPRT föreslår, som Radionytt tidigare skrivit, att tillstånden för FM inte längre ska auktioneras ut till högstbjudande inför den tillståndsperiod som inleds 2026. Istället ska de fördelas i ett urvalsförfarande som ska öka mångfalden både när det gäller innehåll och ägande. Hänsyn ska tas till en kanals innehåll, det övriga programutbudet i området, lyssnarnas preferenser och förhållanden till andra aktörer när det gäller ägande och inflytande. Dessutom ska hänsyn tas till tidigare erfarenhet av att driva radioverksamhet.

De kommersiella radiobolagen har föreslagit att de nuvarande FM-tillstånden förlängs utan extra kostnad, men stöder nu MPRT:s modell.

Bauer Media tillstyrker MPRT:s förslag om ett urvalsförfarande, men vill också se till att den nuvarande strukturen för frekvenstillstånd behålls och att de nationella DAB+-tillstånden kopplas med nya analoga sändningstillstånd. Bauer vill även att alla DAB+-tillstånd ska vara nationella från 2026 för att ge utrymme för största antal radiokanaler. Dessutom vill Bauer att Sveriges Radio ska få i uppdrag att digitalisera med DAB+ och att Teracom får i uppdrag att bygga ett rikstäckande digitalt marknät för alla aktörer med subvention från staten.

Viaplay Group står fast vid sin åsikt att det bästa hade varit att förlänga FM-tillstånden, men delar MPRT:s bedöming att en urvalsmodell kan skapa förutsättninger för en långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet.

NRJ anser att MPRT-rapporten är en bra grund för att reformera reglerna för den kommersiella radion och stöder ett urvalsförfarande och att sändningsavgifterna slopas. NRJ vill att varje nationellt analogt tillstånd ska kopplas till ett motsvarande digitalt tillstånd för att underlätta en övergång till digitala sändningar.

Nya Radio City, som driver Retro FM i Malmö, tycker att en förlänging av FM-tillstånden hade varit den bästa lösningen tillsammans med en synkronisering av FM- och DAB+-tillstånd när det gäller tillståndshavare och tillståndsperiod.

Sveriges Radio skriver att en full utbyggnad av DAB+ beräknas kosta 500-700 miljoner kronor. ”En full kostnadstäckning krävs vid ett eventuellt utbyggnadsbeslut för att kostnaderna för den digitala distributionen inte ska drabba den publicistiska verksamheten” menar bolaget som samtidigt menar att ”det är problematiskt att beslut inte fattats om Sveriges Radio ska ingå i en digitalradioutbyggnad eller ej, och hur en sådan finansieras”.

SR har inte har några synpunkter på hur FM-tillstånden för den kommersiella radion ska fördelas. SR delar MPRT:s uppfattning att public service och kommersiell radio kompletterar varandra. Bolaget menar även att FM kommer att ha en central roll för branschen under en lång tid framöver, bland annat av beredskapsskäl.

Teracom stöder förslaget om ändring av tillståndsförfarandet för analog radio och tycker att det ”ger en rimlig balans mellan mångald i utbud, konkurrensneutralitet och målet att bidra till långsiktigt hållbara villkor för den kommersiella radion”.

Post- och telestyrelsen vill att det ska finnas möjligheter till nya aktörer att etablera sig på den kommersiella radiomarknaden men tycker samtidigt att det är ”rimligt att en prövning görs av de ansökandes finansiella och tekniska förutsättningar att bedriva sändningar under hela tillståndsperioden”.

Konkurensverket vill att FM-tillstånden för kommersiell radio även i fortsättnignen ska fördelas genom ett anbudsförfarande. Det är enligt myndigheten ”ett lämpligt sätt att allokera knappa resurser”.

Organisationen Public service-rådet ”ser inte att kommersiell radio är en tillräckligt viktig del av svenska radiolandskapet för att detta ska motivera offentligt finansiera förändringar av infrastrukturen för public service-radio och närradion”. Public service-rådet vill också ha en översyn av andra digitala plattformar än DAB+, som exempelvis amerikanska HD Radio, DRM som bland annat används i Indien samt sändningar vid 5G-näten.

Mer:
Villkor för den framtida kommersiella radion

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share