Radioakademin blir akademi

Radioakademin görs om från en medlemsförening till en akademi. Det beslutades vid årsmötet.

Radioakademin har sedan bildandet 1992 fungerat som en ideell förening för radioanställda. Framförallt har föreningen ägnat sig åt branschseminarier och 2001 började föreningen dela ut Stora Radiopriset.

På årsmötet togs beslut om att göra om Radioakademin till en akademi med 18 ledamöter. Tolv ledamöter valdes, som i sin tur ska välja in ytterligare sex radioprofiler till akademin. Förändringarna ska vara fullt genomförda till nästa årsmöte, det vill säga om knappt ett år.

Radioakademins enda uppgift blir att arbeta med Stora Radiopriset. Detta i samarbete med branschföretagen, som bidrar med runt 50 000 kronor om året till arrangemanget.

Christer Jungeryd från produktionsbolaget SMT Radio är kvar som ordförande för Radioakademin i ytterligare ett år. Övriga ledamöter är Anna Birgersson-Dahlberg från UR, Christer Hederström från Public Access och Community Media Forum Europe, Christer Modig och Linda Myron från MTG Radio, Clara Törnvall, Hanna Stjärne och Lisa Bergström från Sveriges Radio, Ulrika Bergqvist från Filt, Gabriel Palenque från Stockholm Närradio, Patrick Mannerström från RCS och Åsa Paborn från SBS Radio.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share