Radio, TV och press i nytt medieetiskt system

Sveriges Radio vill tillsammans med andra medieföretag och bransch- och fackorganisationer skapa ett nytt självreglerande medieetiskt system.

Allmänhetens medieombudsman (MO) och en medieetisk nämnd (MEN) ska värna den personliga integriteten, omfatta alla medier oavsett plattform och ersätta Allmänhetens pressombudsman och nämnden PON.

Bakom det nya föreslagna systemet står, förutom Sveriges Radio, även SVT, UR, TV4, TU – Medier i Sverige, Sveriges Tidskrifter, Publicistklubben och Journalistförbundet.

”Medieföretag, bransch- och fackliga organisationer har nu enats om ett konkret förslag för att vidga – och därmed stärka – den etiska självprövningen. MO/MEN ska pröva alla mediernas publiceringar oberoende av publiceringsplattform, det vill säga även radio- och TV-sändningar och de webbpubliceringar som i dag inte kan prövas. Tydliga regler och ett gemensamt system för samtliga medieformer stärker individens möjligheter att få upprättelse vid orättfärdiga publiceringar. Dessutom bidrar det till att öka förtroendet för de ansvarstagande medierna” skriver grundarna i en debattartikel i Expressen.

MO/MEN ska finansieras av grundarna och att anmäla ska vara kostnadsfritt för den enskilde. Precis som när det gäller PO/PON kan bara den som själv drabbats göra en anmälan. I debattartikeln föreslås att Granskningsnämnden för radio och TV i fortsättningen inte ska behandla ärenden om intrång i privatlivet.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share