Radio- och TV-lagen försenas

Regeringen flyttar avgörandet om radiopolitiken till nästa år.

I januari tar riksdagen ställning till en ny radio- och TV-lag, som bland annat berör villkoren för digitalradion och den kommersiella radion, liksom ändrade regler för reklam i radio och TV.

Enligt de tidigare planerna skulle riksdagen behandla radiofrågorna redan nu i september, med målet att den nya lagen skulle kunna träda i kraft den 1 januari 2010. Men riksdagen får alltså vänta fyra månader till på propositionen, enligt regeringens lista över kommande propositioner.

I slutet av förra året presenterades två utredningar med förslag om ändringar i radio- och TV-lagen respektive nya villkor för den kommersiella radion.

Public service-propositionen kommer dock att behandlas i riksdagen under hösten. Kulturutskottet diskuterar public service under flera möten, med start den 20 oktober.

Share

One Comment

  1. Roy

    Jaha, där kom danskarna före som vanligt. Start av dab+ i April 2010 med kanaler som enbart sändes över nya dab+ nätet. Vad jag msstänker är att förslaget om fast avgift för befintliga PLR stationer strider mot EU-lagen. Ändringar av kriteria i tillståndet, t.ex. fast avgift, kräver ny utlysning av tillstånden, antingen ny auktionering eller kriteriaprövning.
    Radio 100FM, Danmark skulle få fast avgift, men EU-experter hänvisar till ny auktionering eller kriteriaprövning. Radio 100FM har betalt avgift fram till siste dec., därefter måste sändaren släckas på 100MHz. Vill John de Mool betala 23 mil. DKK i novenber??