Radio- och TV-lagen försenas

Regeringen flyttar avgörandet om radiopolitiken till nästa år.

I januari tar riksdagen ställning till en ny radio- och TV-lag, som bland annat berör villkoren för digitalradion och den kommersiella radion, liksom ändrade regler för reklam i radio och TV.

Enligt de tidigare planerna skulle riksdagen behandla radiofrågorna redan nu i september, med målet att den nya lagen skulle kunna träda i kraft den 1 januari 2010. Men riksdagen får alltså vänta fyra månader till på propositionen, enligt regeringens lista över kommande propositioner.

I slutet av förra året presenterades två utredningar med förslag om ändringar i radio- och TV-lagen respektive nya villkor för den kommersiella radion.

Public service-propositionen kommer dock att behandlas i riksdagen under hösten. Kulturutskottet diskuterar public service under flera möten, med start den 20 oktober.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share

One Comment

  1. Roy

    Jaha, där kom danskarna före som vanligt. Start av dab+ i April 2010 med kanaler som enbart sändes över nya dab+ nätet. Vad jag msstänker är att förslaget om fast avgift för befintliga PLR stationer strider mot EU-lagen. Ändringar av kriteria i tillståndet, t.ex. fast avgift, kräver ny utlysning av tillstånden, antingen ny auktionering eller kriteriaprövning.
    Radio 100FM, Danmark skulle få fast avgift, men EU-experter hänvisar till ny auktionering eller kriteriaprövning. Radio 100FM har betalt avgift fram till siste dec., därefter måste sändaren släckas på 100MHz. Vill John de Mool betala 23 mil. DKK i novenber??