RAB: Avgränsa public service-uppdraget

Reklamradions organisation vill ha en skarpare gräns mellan public service och den privata radion. Det skriver RAB i sitt remissvar till public service-utredningen.

RAB anser att den analys av konkurrenssituationen som görs i utredningen är ”mycket grund” och inte ger förutsättningar att tydliggöra och definiera public service-uppdraget. Public service kan i praktiken själva definiera sitt uppdrag, något som enligt RAB fungerade så länge det inte fanns andra aktörer på marknaden men inte med dagens konkurrenssituation.

”Det råder ingen tvekan om att public service behövs och har ett starkt stöd. Men i ett nytt medielandskap måste det finnas gränser för hur kommersiellt orienterade public service kan bli. Tyvärr föreslår inte public service-kommittén någon skarpare gräns mellan public service och den privata radion, trots att SR alltmer valt att anamma våra kanalers profil” skriver RAB i sitt nyhetsbrev.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share

One Comment

  1. Mide

    Om RAB vill avgränsa public serviceuppdraget kanske deras ägare kan börja fundera på att sända över hela landet. Ska inte de som bor i områden som inte bedöms som kommersiellt gångbara få ta del av det lite mer kommersiella utbudet? Den dagen aktörerna kan ta på sig det ansvaret den dagen kan man också införa en skarpare gräns, men inte innan dess.