Public service-skatten dröjer

Införandet av en ny public service-skatt har tagits bort från den remiss av public service-utredningen som regeringen idag skickade ut.

Istället blir det en fortsatt utredning av hur skatten ska se ut, vilket gör att den inte kommer att hinna införas i samband med att den nya tillståndsperioden inleds 2014.

”Finansieringen ska ske genom ett rättvist och resurseffektivt system som åtnjuter legitimitet. Det är centralt att avgiftsmodellen utgår från självständiga bolag och garanterar public service-verksamhetens oberoende” säger kulturmininister Lena Adelsohn Liljeroth i ett pressmeddelande från kulturdepartementet.

Sveriges Radio vill se en stabil framtida lösning för finansieringen, men menar att det nuvarande systemet fungerar bra.

”Det system vi har idag fungerar fortfarande i mångt och mycket bra. Vi ser hellre att det blir en stabil framtida lösning än ett förhastat beslut och det finns anledning att påpeka betydelsen av en bred uppslutning bakom den public service-politik som drivs. I själva verket ligger däri en viktig del av garantin för public service oberoende” säger Sveriges Radios VD Cilla Benkö.

Cilla Benkö har två farhågor när det gäller att det nu blir två remisser istället för en.

”För det första finns ett starkt samband mellan de olika delarna av public service-kommitténs betänkande. Det blir därför ovisst och svåbedömt vad som händer med andra komponenter, krav och möjligheter när finansieringsförslaget, som genomsyrar stora delar av utredningen, nu faller bort” säger Cilla Benkö.

”För det andra ställs nu särskilda krav på att regeringen för att den inledda digitaliseringen av radio inte ska avbrytas. Att digitalisera radions marknät är inte i först hand en public service-fråga kopplad till utredningen utan en avgörande branschfråga med starka kommersiella intresen. Sveriges Radios medverkan är av avgörande betydelse. Regeringen måste nu skapa förutsättningar inom ramen för dagens licenssystem. Vad som krävs är tydligt angivet i public service-kommitténs betänkande” säger Cilla Benkö.

I betänkandet föreslås att Sveriges Radio får ett extraanslag för parallellsändningar och produktion av nya digitala kanaler.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share