"Nordiska reklammarknaderna relativt välmående"

Norge är det enda landet i Norden som har tillväxt på reklammarknaden, visar IRM-s Nordiska Rapport.

Tillväxten i Norge var 0,9 procent under första halvåret. I Sverige minskade marknaden med 0,1 procent, i Finland med 1,5 procent och i Danmark med 4,1 procent. IRM förväntar sig att läget blir ungefär detsamma under resten av året.

”Det tuffare reklamläget vi ser under början av 2012 kommer att hålla i sig för samtliga nordiska marknader även under resten av året. Men trots det oroliga läget i världsekonomin är de nordiska reklammarknaderna relativt välmående” skriver IRM.

IRM har även sammanställt hur mycket som satsas på reklam per person i de fyra stora nordiska länderna. I Norge investeras 259 euro per capita, i Sverige 189, i Danmark 180 och i Finland 139.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share