Public service-propositionen försenad

adelsohnKulturminister Lena Adelsohn Lijeroth vill inte utlova mer resurser till public service-bolagen.

SR, SVT och UR får även i fortsättningen en tvåprocentig uppräkning av sina anslag varje år. Det sade Lena Adelsohn Liljeroth i ett tal på Public Service-dagen, som arrangerades på onsdagen.

Inte heller blir det någon extra utbetalning från Rundradiokontot, som just nu har ett stort överskott tack vare en ökning av antalet licensbetalare. Adelsohn hänvisade till att det behövs en buffert i fonden, eftersom licensinbetalningarna kan komma att gå ned i framtiden.

Det var allmänt väntat att public service-propositionen skulle levereras till riksdagen den här veckan. Enligt Lena Adelsohn Liljeroth är förslaget ”i stort sett klart”, men hon kunde inte ge något datum för när det presenteras. Målet är dock att propositionen ska lämnas till riksdagen under maj. Sedan kan ett beslut tas i höst.

De tre public service-bolagens chefer upprepade under Public service-dagen sin önskan om att den årliga uppräkningen skulle höjas från två procent till minst tre procent. Detta för att bolagen ska kunna följa med i den allmänna prisutvecklingen.

”Skillnaden mellan två och tre procent är för vår del en lokal kanal per år. Det ger effekter på verksamheten” sade Sveriges Radios VD Mats Svegfors i en kommentar efter Adelsohns tal.

En annan fråga som har drivits av public service-bolagen är en momsbeläggning av verksamheten, för att minska kostnaderna för inköp. Regeringen har sagt nej till förslaget, men har nu givit Ekonomistyrningsverket i uppdrag att i höst komma med ett alternativt förslag för att minska kostnaderna för inköp.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share