Public service-finansiering ska utredas

En parlamentarisk kommitté ska utreda hur public service ska utredas i framtiden.

Målet är ett ”långsiktigt hållbart och solidariskt finansieringssystem” som ger SR, SVT och UR ”finansiella förutsättningar att utveckla en oberoende verksamhet av hög kvalitet med hög legitimitet, kvalitet och relevans i det moderna medielandskapet” skriver regeringen i kommittédirektivet. Finansieringen ska dock fortfarande ske utanför statsbudgeten.

”Ett starkt och oberoende public service har en avgörande betydelse för vår demokrati och det öppna samhället. En stabil och långsiktig finansiering förutsätter ett brett parlamentariskt stöd och jag ser fram emot de konstruktiva diskussioner som partierna nu kan ha i kommittén” säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i ett pressmeddelande.

Kommittén ska analysera möjliga alternativa finansieringssystem och ta ställning till om en kommande avgift ska betalas hushåll eller individer. En annan fråga är om resurssvaga grupper ska få lägre eller ingen avgift och om avgiften även i fortsättningen ska vara kopplad till en viss mottagningsutrustning. Dessutom ska kommittén föreslå hur avgiften ska tas in och var medlen ska hamna.

Kommittén ska vara klar med sitt arbete 30 september nästa år och då ha ett konkret förslag att presentera. I vår kommer ett tilläggsdirektiv som gäller hur uppdraget för public service ska utformas i framtiden. Det arbetet ska redovisas vid ett senare tillfälle.

8 april tog riksdagen beslut om att en parlamentarisk utredning skulle tillsättas ”i god tid inför nästa sändningstillstånd” med uppdrag att ”ta fram en solidariskt finansierad och långsiktigt trygg modell som garanterar verksamhetens fortsatta oberoende”.

Den nuvarande finansieringen bygger på en radio- och TV-avgift som nästa år är på 2 340 kronor per hushåll. Avgiften är kopplad till att hushållet har en traditionell TV-mottagare. Radiotjänst, som samlar in avgiften, tolkade lagen som att även datorer, surfplattor och smarta telefoner ska vara avgiftspliktiga, men 13 juni 2014 fann Högsta förvaltningsdomstolen att sådan utrustning inte ska betraktas som TV-mottagare. Radiotjänst har anpassat sig till domen och även återbetalat avgifter. Sedan dess har antalet betalande hushåll sjunkit, en utveckling som har fortsatt under 2016.

Mer:
Utredningsdirektiven finns som PDF här.

Share