Public service-debatt idag

riksdagenIdag blir det riksdagsdebatt om regeringens proposition ”Radio och TV i allmänhetens tjänst 2010-2013”.

Majoriteten i kulturutskottet ställde sig bakom propositonen i oktober, men oppositionen gjorde nio reservationer. Det har dessutom skrivits ett 20-tal motioner i ämnet. Debatten inleds 12.00 och omröstning blir det nästa onsdag.

Regeringens förslag innebär bland annat att tillståndsperioderna för SR, SVT och UR blir fyraåriga, att sponsringsreglerna skärps och att TV-avgiften byter namn till radio- och TV-avgift. En annan förändring är att myndigheter och företag bara behöver betala en avgift oavsett storlek.

Foto: Melker Dahlstrand.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share