PTS vill undersöka behovet av DAB

Det behövs ytterligare en översyn om digitalradion och om frekvensanvändandet i allmänhet, anser Post- och telestyrelsen i sitt remissvar till public service-kommitténs betänkande.

PTS vill att en ny översyn tar reda på om det finns ett behov hos konsumenterna för digitalradio i form av DAB eller om det räcker med de analoga FM-sändningarna. Myndigheten pekar på flera nackdelar med DAB, däribland att det ger mindre utrymme för små aktörer, att parallellsändningar på både FM och i DAB-nätet innebär ett ineffektivt utnyttjande av frekvensutrymme och att teknikskiftet ”sannolikt uppfattas som en dramatisk förändring inom vissa utsatta och sårbara grupper”.

PTS föreslår, som alternativ till DAB, en utveckling av FM-radion med webbradio som komplement. Ökat sändningsutrymme kan skapas på FM-bandet genom att genomföra en effektivare användning av radiospektrum, enligt PTS.

Om DAB-frekvenserna inte används i framtiden kan frekvensutrymmet istället användas för andra tjänster, menar myndigheten.

”Om frekvensbandet 174-240 MHz till stor del fortsätter står oanvänt kan det vara ett tecken på att de rättsliga, tekniska eller marknadsmässiga förutsättningarna för användningen av utrymmet för digital ljudradio sammantaget inte är tillräckligt gynnsamma, och då är en annan användning av frekvensbandet att föredra” skriver PTS i remissvaret.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share