Produktionsbolag: Fördubbla extern produktion

Sveriges Radio borde mer fördubbla sina inköp av externt producerade program under nästa tillståndsperiod, skriver flera av landets största radioproduktionsbolag i ett gemensamt remissvar till public service-kommitténs betänkande.

I det gällande tillståndet för Sveriges Radio finns det ingen regel för hur mycket SR ska lägga på extern produktion, något som fanns i det föregående tillståndet. Produktionsbolagen vill i nästa sändningstillstånd införa en kvot för externproduktion och föreslår att utläggen på externa produktioner gradvis ökas från 110 miljoner kronor per år till minst 250 miljoner kronor.

”Vi anser att det finns flera goda skäl för SR att öka samarbetet med de externa produktionsbolagen. Det skulle säkerställa ett flöde av talang: nya idéer, nya människor, nya bolag, nytt tänkande och nya arbetsmodeller som kan tillföra SR ytterligare konkurrenskraft” skriver produktionsbolagen A-One, Filt, Massa Media, Prata, Munck, SMT Radio och Wegraeus.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share