PTS: Teracom tar för mycket betalt av SR

Post- och telestyrelsen kräver att Teracom sänker priserna för Sveriges Radios sändningar senast 8 november.

2005 kom Post- och telestyrelsen fram till att Teracom är den enda nationella radiodistributören i Sverige och införde därför en reglering av prissättningen. Enligt beslutet ska Teracom basera priserna på bokförda kostnader och en ”skälig avkastning”.

Post- och telestyrelsen anser att Teracoms senaste redovisning av priser och kostnader visar att företaget inte har följt de principer som bestämts av PTS.

Om Teracom inte ändrar sina priser senast 8 november, kan PTS förelägga företaget med vite.

Läs PTS-beslutet här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share