PTS och MPRT informerar om reklamradions frekvenser

Post- och telestyrelsen (PTS) fick i april i uppdrag av regeringen att ta fram en ny frekvensplanering för kommersiell radio. I slutet av augusti berättar PTS om vad man kommit fram till hittills.

PTS och Myndigheten för radio och TV (MPRT) arrangerar ett informationsmöte på PTS-kontoret i Stockholm 31 augusti. Mötet följer en konsultation som gjorts med branschen under våren.

”PTS har under våren konsulterat marknaden i ett antal frågor som berör uppdragets utformning och möjligheter. Utifrån konsultationssvar, uppdragsbeskrivning samt diskussioner med berörda aktörer har en inriktning tagits fram för det fortsatta analysarbetet” skriver PTS i ett pressmeddelande.

Inriktningen består av två delar. Dels storlek och omfattning av sändningsområdena, dels ”preliminära bedömningar för några tekniska aspekter av frekvensplaneringen”.

På mötet blir det även plats för frågor och diskussion om det fortsatta arbetet för regeringsuppdraget.

Uppdraget till PTS ska vara avslutat senast 30 juni nästa år. En delredovisning med en översikt för hur en frekvensplanering kan utformas ska vara klar 30 oktober. I uppdraget ingår att ”främja konkurrens och mångfald på hela radioområdet och ge förutsättningar för en livskraftig kommersiell radio”. Frekvensplaneringen ska även möjliggöra sändningsområden med så stor täckning som möjligt.

Share