PTS frågar om intresset för reklamradiofrekvenser

Post- och telestyrelsen fick för några veckor sedan i uppdrag att ta fram en ny frekvensplanering för kommersiell radio. Som en del av att ta fram ett underlag genomför PTS en konsultation i branschen.

Bland de frågor som PTS vill ha svar på finns hur stora sändningsområdena ska vara, vilka tekniska planeringsparametrar som ska användas och vilken nätstruktur som behövs. Dessutom frågar PTS om vilka förutsättningar som behövs för att ”främja konkurrens och mångfald samt ge förutsättningar för en livskraftig kommersiell radio”.

PTS vill ha in svaren på konsultationen senast 16 juni. Svaren kommer att publiceras på PTS-sajten och redovisas dessutom i en sammanställning.

Regeringen gav 14 april PTS i uppdrag att i dialog med Myndigheten för press, radio och TV ta fram en ny frekvensplanering för analog kommersiell radio. Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2017. En delredovisning med en översikt för hur en frekvensplanering kan utformas ska vara klar 30 oktober i år.

Enligt uppdraget ska frekvensplaneringen ”främja konkurrens och mångfald på hela radioområdet och ge förutsättningar för en livskraftig kommersiell radio”. Regeringen skriver även att frekvensplaneringen ska möjliggöra sändningsområden med så stor täckning som möjligt.

Mer:
Konsultation av intresset för användning av FM-bandet för analog kommersiell ljudradio.

Share