PTS fortsätter reglera nationell ljudradio

PTS tog i dag beslut om att fortsätta reglera priset på nationell ljudradio och TV. I praktiken innebär det att Teracom, som är enda företag på marknaden, måste ta ut ett kostnadsorienterat pris på Sveriges Radios FM-sändningar och TV i marknätet.

Lagen om elektronisk kommunikation gör det möjligt att förhandsreglera en produkt- eller tjänstemarknad med ”särdrag” och ett företag med ”betydande inflytande”. PTS har kommit fram till att Teracom har den ställningen på marknaden för distribution av nationell analog ljudradio.

Priset för nationell ljudradio ska sättas enligt FDC-metoden (fully distributed cost) som bygger på historiska faktiska kostnader. Teracom får också göra en vinst som bygger på WACC-metoden (weight average cost of capital). I april varje år ska Teracom skicka in ett kostnadsunderlag för föregående år till PTS. Myndigheten avgör sedan om priset är kostnadsorienterat. PTS har flera gånger, senaste förra året, tvingat Teracom att sänka priset för SR-s nationella sändningar.

Mer:
PTS-beslutet (PDF)

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share