Power FM och Soundic Radio går ihop

De två webbradiokanalerna Power FM och Soundic Radio går idag ihop under namnet Soundic Radio. Anledningarna till samgåendet är höga musikavgifter och fallande medlemsantal.

”Med Power FM-s programleare stärker vi upp vår organisation och kan bjuda på både mer och bättre radio. Sju programledare kommer över från Power FM och tar även med sig webbkompetens in i Soundic” säger Joachim Kåhlman, som är ansvarigutgivare för Soundic Radio.

”Stationernas musikprofil ligger nära varandra, därför var det naturligt för oss att välja Soundic Radio för att vidareutveckla vårt gemensamma koncept” säger Sebastian Thulin, som är ordförande för Power FM.

Soundic Radio behåller sitt musikformat med pop, dansmusik och hits.

Share

One Comment

  1. Roy Sandgren

    Höga musikavgifter ?? Det är ju nästan gratis att sända musik. Skulle kosta någon 100 USD i timmen med de 100.000-tals lyssnare de har !! Inget är gratis på nätet !!!