Positivt justerat resultat för Acast

Ross Adams. Foto: Acast.

Acast justerar ned värdet på sina poddkontrakt med 76 miljoner kronor. Anledningen är Apples uppdatering av IOS som gör att antalet lyssningar har påverkats negativt i hela branschen.

Utan justeringen gjorde Acast under fjärde kvartalet ett positivt EBITDA-resultat (före räntor, skatter och avskrivningar) på 16,3 miljoner kronor. Det är första gången bolaget visar en positiv justerad EIBTDA-siffra för ett kvartal. För fjärde kvartalet 2022 var motsvarande siffra ett minus på 31,1 miljoner. Inklusive nedskrivningen blev EBITDA-resultatet dock en förlust på 59,2 miljoner kronor.

Omsättningen steg med 9 procent till 494,2 miljoner kronor. Tillväxten var betydligt lägre än under fjärde kvartalet 2022, då den var 35 procent. Förlusten ökade samtidigt från 74 till 117,5 miljoner kronor, varav valutakursförluster stod för 39,8 miljoner.

Antalet lyssningar minskade med 12 procent till 1,162 miljarder. Samtidigt förbättrades den genomsnittliga intäkten per lyssning med 24 procent till 43 öre.

”Jag är stolt över att kunna konstatera att vårt konsekventa arbete under året har burit frukt och att vi avslutar året med ett positivt justerat EBITDA i det fjärde kvartalet – för första gången i Acasts historia. Under året har vi stärkt vår konkurrenskraft genom olika produktinitiativ som driver ökad skalbarhet. Samtidigt lyckas vi väl i att bibehålla en strikt kostnadskontroll” säger Acasts VD Ross Adams, som tror på ett positivt resultat för helåret 2024.

”En stark underliggande utveckling under årets sista kvartal skapar en väg till positivt EBITDA 2024. Arbetet med att balansera en stram kostnadskontroll med utveckling av nya tjänster och verktyg, som hjälper annonsörer och poddkreatörer att nå ut till en bred publik, kommer att ha hög prioritet för oss även under det kommande året” fortsätter Ross Adams.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share