P4 Sörmland fälldes för fakturanyhet

Granskningsnämnden för radio och TV har fällt inslag i P4 Sörmland om det socialdemokratiska partidistriktets fakturor till landstinget.

Enligt nämnden har P4 Sörmland inte kunnat visa grund för påståenden om felaktig fakturering och otillbörlig attestering och därför var inslagen osakliga. Dessutom fick inte den utpekade personen bemöta kritiken, vilket gör att nämnden anser att inslagen bröt mot kravet på opartiskhet.

På nämndens senaste möte friades ett inslag i P1-s Kulturnytt om konstnärslön.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share