P4 Örebro fälldes

Granskningsnämnden för radio och TV har fällt ett nyhetsinslag i P4 Örebro, rapporterar kanalens nyhetsredaktion.

Nyheten handlade om en VD i ett lokalt företag. Enligt nämndens beslut stred inslaget mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. Detta eftersom P4 Örebro publicerade både namn och andra uppgifter som innebar ett intrång i den enskildes privatliv. Nämnden tyckte inte att publiceringen kunde motiveras av ett ”oavvisligt allmänt intresse”.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share