Ingen ytterligare sänkning av radioavgifterna

Det blir ingen ytterligare sänkning av reklamradions avgifter nästa år, enligt den budget som presenteras nu på morgonen.

Sändningsavgifterna sänks med totalt 12 miljoner kronor per år från 2012. Det är en siffra som fanns med redan i budgeten för 2011. Regeringen fortsätter dock ”översynen av lagstiftningen för att ge än bättre förutsättningar för de kommersiella aktörerna att verka på marknaden”.

”Avgiftssäkningen är väntad och bra men alldeles för liten, och det är beklagligt att en plan för en fortsatt nedtrappning av radions avgifter inte presenteras” säger SBS Radios VD Staffan Rosell, som får medhåll från konkurrenten MTG Radio.

”Vi tycker att det är positivt att regeringen har uppmärksammat det hinder som koncessionsavgifterna utgör, men åtgärden är för liten och saknar därför praktisk betydelse för radiobranschen” säger Anna Berggren, VD på MTG Radio.

Public service-bolagen får en extra tilldelning på sammanlagt 100 miljoner kronor från rundradiokontot 2012 för att digitalisera sina arkiv och göra dem tillgängliga för allmänheten. Av summan får Sveriges Radio 8 miljoner kronor. Däremot ges inga extra medel för radions digitalisering.

Totalt anslås 7,089 miljarder kronor till public service-bolagen, vilket innebär en tvåprocentig uppräkning. 2,663 miljarder går till Sveriges Radio, som får 5 miljoner extra till Berwaldhallen. Enligt regeringen finns inget behov av att höja radio- och TV-avgiften under de närmaste två åren.

Regeringen lägger också ett förslag som innebär att public service-bolagen från nästa år inte längre behöver producera 55 procent av sina program utanför Stockholm.

Stödet till taltidningar sänks med 10 miljoner kronor till 113 miljoner. Stödet ligger sedan kvar på samma nivå fram till 2015.

Budgeten för kultur och medier kan laddas ned som PDF-fil här. En sammanfattning finns här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share