”P3 konkurrerar sönder de privata kanalerna”

”P3 gör nu allt för att konkurrera sönder de privata kanalerna”. Det skriver MTG-s radiochef Christer Modig på DN Debatt.

Enligt Christer Modig kopierar P3 det reklamradion gör och anpassar musikutbudet efter målgruppen genom att använda lyssnarmätningar, analyser och musikundersökningar.

”Vi får ofta höra att kommersiell radio endast spelar ett fåtal titlar om och om igen, medan public service sägs ha ett bredare utbud med unik och nischad musik. Det är tyvärr inte sant, i varje fall inte under ”primetime” vardagar mellan klockan 6 och 18 då radiolyssnandet är som högst” skriver Christer Modig.

”De fokuserar på att spela de populäraste låtarna allt oftare samtidigt som den smalare musiken och de nischade programmen skuffas undan till kvällar, nätter och helger. Till sin hjälp har P3 bland annat köpt in en tjänst där de i realtid kan mäta lyssnandet per titel och rensa bort låtar som eventuellt tappar lyssnare. Det har till och med gått så långt att man i P3 gör reklam för att de inte har någon reklam, samtidigt som kanalen själv spelar de starkaste låtarna på tider då de privata kanalerna bryter för reklam” fortsätter Christer Modig.

MTG har tagit fram statistik från Music Control som visar att 100 låtar stod för 43 procent av musiken i P3 under primetime förra året. Endast 4 av de 100 mest spelade i P3 kom från oberoende musikbolag. Dessutom spelades inte mer svensk musik i P3 än i de kommersiella kanalerna under primetime.

Christer Modig föreslår att Sveriges Radio i framtiden ges tydligare riktlinjer och regler när det gäller musiken.

”Eftersom 60 procent av Sveriges Radios utbud består av musik, enligt SR:s public serviceredovisning 2016, så borde public serviceuppdraget rimligen innehålla någon form av inriktning gällande musiken, exempelvis att musik som de kommersiella kanalerna inte spelar ändå ska nå en publik. Men så fungerar det inte längre. Sveriges Radio programmerar och testar musiken precis på samma sätt som vi kommersiella aktörer gör, med den skillnaden att de inte behöver sända reklam eftersom de finansieras med offentliga medel. Den konkurrensfördelen utnyttjar de också oblygt” skriver Christer Modig.

”Bara genom att ställa riktiga krav kan politikerna hindra det som annars kan bli ett politiskt misslyckande: att vi privata radioaktörer betalar 1,3 miljarder till statskassan för att skapa mer mångfald i etern, men sedan konkurreras sönder av statsfinansierad radio” skriver Christer Modig.

Till exempel skulle det enligt Christer Modig kunna krävas att hälften av musiken skulle vara unik för Sveriges Radio, med en fjärdedel från oberoende bolag, 40 procent svensk musik och 20 procent på svenska.

Mer:
”Låt inte licensfinansierade P3 konkurrera ut privatradion”

Share