Osäkert när frekvensrapporten från PTS är klar

Post- och telestyrelsen kan inte ge besked om när myndighetens rapport om nya reklamradiofrekvenser är klar.

Anledningen till förseningen är att PTS har fått många ansökningar om befintliga sändningsområden. Teracom skickade före jul in ett 50-tal ansökningar om höjda effekter för MTG-s befintliga sändare, några flyttar och enstaka slavsändare.

”Det är i nuläget mycket osäkert när vi blir klara med rapporten. Vi har fått ovanligt mycket ansökningar från kommersiell radio rörande befintliga sändningsområden och dessa måste vi förstås prioritera, då tillståndsgivning är vårt huvuduppdrag enligt lag” säger Lena Liman, som är ställföreträdande chef för enheten för spektrumtillstånd på PTS.

”Vi för en dialog om detta med såväl operatörer som med Myndigheten för radio och TV, så det vet alla berörda. Vi hoppas bli klara före sommaren trots vår nuvarande ärendemängd, dock inte så snart som i mars som vi tidigare uppskattade” fortsätter Lena Liman.

MTG Radios VD Christer Modig har uppmanat PTS och Myndigheten för radio och TV att påskynda framtagandet av nya frekvenser så att de kan utlysas innan regeringen presenterar sin proposition om digitalradion.

Share