Oppositionen vill ha mer sponsring

pagrotskyOppositionspartierna vill ha mer sponsring i public service. Bland annat ska kulturprogram kunna sponsras.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill stärka public service-verksamheten med 100 miljoner extra, genom att göra det lättare att ta in sponsorer. Dessutom går oppositionen emot regeringens förslag att företag oavsett storlek bara ska betala en TV-avgift.

”Genom den borgerliga regeringens främsta insats hittills för public service – den så kallade Stegö-Chiló-effekten som har lett till att fler betalar sin TV-avgift – har intäkterna ökat. Då är det bra att licensbetalarna också får sänkta avgifter under ett par år. Men däremot måste SVT, SR och UR få långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar att sända bra och populära program” säger Socialdemokraternas kulturtalesperson Leif Pagrotsky.

”Vårt förslag innebär 100 miljoner kronor starkare ekonomi än regeringens förslag. Vi säger nej till regeringens förslag om urholkning av public service ekonomi genom hårda begränsningar av sponsringsmöjligheterna och kraftigt sänkta avgifter för stora företag som hotellkedjor. Vi vill istället utvidga området för sponsring till att även omfatta kultur” fortsätter han.

Oppositionen vill även diskutera en permanent höjning av anslagen till public service.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share