Ökat förtroende för SR under coronapandemin

74 procent av svenskarna hade i våras förtroende för Sveriges Radio, vilket är 2 procentenheter mer än hösten 2019. Det visar en mätning som SOM-institutet har gjort om förtroendet för medier och andra samhällsinstitutioner under coronapandemin.

”Som VD för Sveriges Radio är det glädjande att kunna konstatera att förtroendet för oss har ökat under våren. I kombination med den kraftigt ökade lyssning som vi har sett under pandemin bekräftar det att många söker sig till oss i tider av kris, precis som vi såg vid exempelvis terrordådet på Drottninggatan eller de stora bränderna sommaren 2018” säger Sveriges Radios VD Cilla Benkö.

Bland de grupper där förtroendet har ökat mest för SR finns boende på landsbygden, där förtroendet för SR har stigit från 70 till 78 procent. Det märks även en ökning bland de som röstar på SD, V och C, men när det gäller SD-väljare är det fortfarande bara 54 procent som har förtroende för SR. Störst är förtroendet bland de som stöder V och C (89 procent).

”Sveriges Radio är företaget som aldrig får tystna och det är tydligt att vi, vid sidan av vårt unika beredskapsuppdrag, har en viktig roll att spela som nyhetsförmedlare. Att berätta om pandemin, i en tid där en global och nationell hälsokris pågått med stora ekonomiska och sociala konsekvenser för samhället har varit en omfattande uppgift” säger Cilla Benkö.

”Därför styrde vi tidigt om, justerade utbudet och satte in extrasändningar för att möta det behov som många hade av att hålla sig uppdaterade. Genom vår närvaro på mer än 50 platser i landet kunde vi dessutom snabbt lyfta röster från hela Sverige. Att förtroendet för oss ökar bland boende utanför storstäderna tolkar jag som ett kvitto på att vi speglat hela landet på ett bra sätt” fortsätter Cilla Benkö.

Förtroendet ökade även för andra etermedier. SVT steg från 74 till 81 procent och TV4 från 53 till 57 procent. Förtroendet för radio och TV totalt ökade från 56 till 64 procent. Däremot minskade förtroendet för de tryckta medierna. ”Lokala morgontidningen” gick ned från 53 till 41 procent, DN från 43 till 40 och Aftonbladet från 23 till 17 procent.

SOM-institutets undersökning genomfördes under april, maj och juni.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share