Nytt sexårigt tillstånd för Sveriges Radio

Regeringen har tagit beslut om ett nytt sexårigt sändningstillstånd för Sveriges Radio.

Tillståndet gäller från och med 1 januari fram till utgången av 2025. Dessutom har regeringen tagit beslut om medelsvillkoren för SR och de andra public service-bolagen SVT och UR.

Besluten utgår helt från propositionen Ett modernt public service – villkor 2020-2025, som lades fram i juni och röstades igenom i riksdagen 23 oktober.

I november ansökte Sveriges Radio om ett nationellt tillstånd för DAB+, som en förberedelse för ett eventuellt politiskt beslut att gå över till digitalradio. Regeringen tar beslut om sändningstillståndet för DAB+ på sitt möte nästa torsdag.

Mer om ändringarna i villkoren för SR finns i Radionytts artikel från juni här.

Mer:
Medelsvillkor för 2020–2025 avseende Sveriges Radio AB
Tillstånd för Sveriges Radio AB att sända ljudradio (2020-2025)

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share