Nytt mediestöd kan gå till radio

Presstödet bör ersättas med ett mediestöd, som även ska kunna gå till andra medier. Det skriver Medieutredningen i sitt första delbetänkande ”Medieborgarna & medierna”.

Enligt utredningen är indelningen i tradtionella medieformer som tidningar, TV och radio inte längre relevant.

”Därmed är det också ofrånkomligt att ett nytt mediestöd i högre grad behöver utgå från det innehåll som ska stödjas och inte från distributionsformen. I den meningen ska det nya stödet alltså vara plattformsoberoende” skriver utredningen, som föreslår att en branschutsedd nämnd ska fördela stödet enligt kvalitetskriterer på liknande sätt som idag gäller film och kulturtidskrifter.

Ett förslag till ett nytt mediestöd och andra ”mediepolitiska verktyg” presenteras av utredningen senast 30 april.

Share

One Comment

  1. Roy Sandgren

    Kan finnas bidrag för närradio redan för närradio stationer. Man kan få bidrag till egna sändare med tillbehör via EU.På lång, mellanvågen och i nya FM bandet 47 – 88 MHz.
    LUFOR bandet 153 – 513 kHz, 1611 – 1710 kHz.