Nya regler för reklamradion skickas till lagrådet

Regeringen tog igår torsdag beslut om en lagrådsremiss med nya regler för den kommersiella radion.

När de nya reglerna införs 1 augusti får Myndigheten för press, radio och TV större frihet att utforma sändningsområden för analog kommersiell radio inför nästa tillståndsperiod som inleds 1 augusti nästa år. Myndigheten ska inte längre behöva ta hänsyn till vad som är ”naturliga lokala intresseområden” utan i stället se till vad som ”gagnar konkurrens och mångfald på hela radioområdet”.

Förslagen presenterades redan förra året i en promemoria. I april förra året fick Post- och telestyrelsen i uppdrag av regeringen att göra en översyn av frekvensutrymmet för kommersiell FM-radio med målen att främja konkurrens och mångfald och ge förutsättningar för en livskraftig kommersiell radio. Sändningsområdena ska få så stor täckning som möjligt och det ska ges mer utrymme för frekvenser på mindre orter men färre i storstadsområdena.

I höstas kom PTS fram till att myndigheten i sin planering ska prioritera att skapa tre FM-nät med en befolkningstäckning på 80-85 procent. Dessutom ska det bli regionala sändningsområden som motsvararar SR-s P4-områden eller länsindelningen, liksom mindre lokala sändningsområden för större tätorter. För att klara det utan att SR-s frekvensutrymme rörs kommer PTS att minska det minsta avståndet mellan FM-frekvenser till 300 kHZ. Ett färdigt förslag lämnas av PTS senast 30 juni.

I sitt remissvar till förslagen i promemorian välkomnar Bauer Media större sändningsområden och färre sändningstillstånd, men vill inte ha större sändningsområden än P4-regionerna. MTG anser att promemorian är tillfredsställande och att förslagen kan skapa bättre förutsättningar för radiomarknaden. Närradions riksorganisation vill inte ha större sändningsområden för den kommersiella radion.

Tidigare har utgångspunkten varit att att ingen får ha mer än ett tillstånd i ett sändningsområde. I de nya reglerna framgår det att det ska gå att ha flera tillstånd, om det inte ”inverkar menligt” på konkurrensen.

Tillstånden för kommersiell radio kommer att fördelas i ett slutet anbudsförfarande och sändningsavgifterna betalas som en engångssumma för den kommande åttaåriga tillståndsperioden.

Mer:
Ladda ned en PDF med lagrådsremissen här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share