Ny mediemyndighet nästa år

Grafik: MPRT.

Nu är det klart att förslaget om en ny mediemyndighet blir verklighet. 1 januari slås Myndigheten för press, radio och TV (MPRT) ihop med Statens medieråd.

Regeringen har givit i uppdrag till de två myndigheterna att börja arbetet med att inordna Statens medieråd i MPRT. Den nya myndigheten har ännu inte fått något namn.

Den nya organisationen skapas för att ”ge en bredare kompetens och kapacitet att genomföra uppdrag från regeringen” och ska bli mer stabil och mindre sårbar.

”Jag välkomnar den möjlighet vi nu får att på bästa sätt skapa en ny mediemyndighet. En mediemyndighet i framkant där vi tillsammans får bättre förutsättning att möta de behov utvecklingen på mediemarknaden medför, allt från skydd av barn och en ökad medie- och informationskunnighet till att stärka yttrandefrihet, mångfald och tillgänglighet” säger Charlotte Ingvar-Nilsson, som är generaldirektör på MPRT.

En utredning om en sammanslagning av de två mediemyndigheterna presenterades i augusti förra året.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share