Ny mast för Sjuhärad klar nästa år

Teracom ersätter den havererade masten i Häglared med en ny högmast.

15 maj havererade Teracoms mast i Häglared efter ett sabotage. Sedan 27 maj sänds radio istället från en nybyggd reservmast som är 90 meter hög och 2 juni inleddes sändningar från ytterligare en mast i Vårgårda. P4 Sjuhärad når på så sätt 91 procent av den befolkningstäckning som fanns före haveriet.

Teracom har genomfört en förstudie för att undersöka olika alternativ och har nu kommit fram till att bygga en ny högmast i Häglared. Den blir dock något lägre än den tidigare.

”En ny högmast kommer att byggas där den gamla stod. Masten kommer vara cirka 300 meter hög och arbetet kommer att påbörjas så fort som möjligt” säger Johnny Svedberg, som är VD för Teracom.

”Vi kommer naturligtvis jobba på så mycket och så snabbt vi kan, men så här tidigt i projektet är det svårt att säga exakt när den kommer vara klar” fortsätter Johnny Svedberg.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share