NRJ ”driver det redaktionella innehållet”

Richard Mazeret (NRJ) och Staffan Rosell (Bauer Media).

Richard Mazeret (NRJ) och Staffan Rosell (Bauer Media).

NRJ ska ansvara för sitt eget redaktionella innehåll. Förändringen ingår i det förnyade samarbetsavtal som Bauer Media och NRJ har kommit överens om i samband med att de två bolagen har fått varsitt nationellt tillstånd.

Bauer fortsätter att sälja reklam åt NRJ och sköta den tekniska distributionen. Däremot ska NRJ ”driva det redaktionella innehållet” på sin nationella radiostation, enligt ett pressmeddelande från Bauer Media. Hur det ska ske är dock ännu inte klart. Richard Mazeret, som är CEO på NRJ International, säger att han kommer att berätta mer om planerna i ett senare skede.

Myndigheten för press, radio och TV gav idag Bauer och NRJ varsitt nationellt tillstånd, trots att de samarbetar. Myndigheten anser att samarbetets ”omfattning och innebörd inte är av sådan omfattning och innebörd” att det riskerar att ”inverka menligt på konkurrensen”. MPRT fäster dock vikt vid att ”samarbetet inte omfattar redaktionella frågor”, vilket gör att NRJ nu tar över ansvaret för sitt redaktionella innehåll från Bauer.

2012 slöt NRJ och Bauer ett samarbetsavtal, som trädde i kraft i januari 2013. Bauer har sedan dess skött reklamförsäljningen och programproduktionen för NRJ i Sverige. 2004-2013 hade NRJ ett motsvarande avtal med MTG.

”Radio har en enorm medvind just nu och radioannonseringen har ökat med över 50 procent på fyra år. I en sådan marknad är det extra värdefullt för oss att förstärka vår position som marknadsledare och då är ett fortsatt samarbete med NRJ en avgörande förutsättning. Med de nya nationella radionätverken skapas fantastiska expansionsmöjligheter för kommersiell radio och tillsammans med NRJ kommer vi att kunna erbjuda våra kunder ännu fler kontakter än de över 5 miljoner lyssnare i veckan som vi har idag” säger Staffan Rosell, som är VD för Bauer Media i Sverige och Finland.

”Vi har haft ett mångårigt samarbete med Bauer Media som har varit mycket viktigt för att kunna utveckla vår svenska verksamhet. När vi nu fått ett nationellt radionätverk så kommer hela Sverige kunna lyssna på NRJ vilket ger oss möjligheten att utveckla den svenska radion ytterligare och säkerställa vår gemensamma position som marknadsledare” säger Richard Mazeret.

Share