Bauer, NRJ och MTG vann de nationella tillstånden

Bauer Media, NRJ och MTG vann de tre nya nationella tillstånden för kommersiell radio. Totalt kommer bolagen att betala 916 miljoner kronor för de åttaåriga tillstånden, som börjar gälla 1 augusti nästa år.

Bauer Media lade det högsta budet – 408 miljoner kronor – på nät 1, som kommer att användas för Mix Megapol från 1 augusti nästa år. Bauer var även det företag som var berett att betala mest för nät 2. Men eftersom det skulle ”inverka menligt på konkurrensen” att ge två tillstånd till Bauer gick det istället till NRJ (RBS Broadcasting AB), som angett näst högsta sändningsavgift (307 miljoner).

Bauer och NRJ har ett samarbetsavtal, men myndigheten ”bedömer att samarbetet enligt avtalet inte är av sådan omfattning och innebörd att det medför hinder mot att tilldela RBS Broadcasting AB tillståndet i fråga”. Myndigheten för press, radio och TV skriver i beslutet även att den ”fäster vikt vid att samarbetet inte omfattar redaktionella frågor”.

Det tredje tillståndet gick till MTG, som betalar 201 miljoner för det. MTG-tillståndet blir alltså mindre än hälften så dyrt som det som gick till Bauer. Bauer Media och NRJ hade lämnat högre bud på tillståndet, men fick det det skulle kunna inverka menligt på konkurrensen.

Mer:
Tillståndsbeslutet (PDF)

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share