Norsk lokalradio vill ta över FM-frekvenser

När de stora norska radiostationerna lämnar FM nästa år kan lokala radiostationer ta över frekvenserna, föreslår Norsk Lokalradioforbund.

”Frekvenser som blir lediga på FM-nätet när de nationella radioaktörerna lämnar FM kan tas i bruk av existerande lokalradiostationer. Nya lokala aktörer kan också få plats så att branschen kan revitaliseras” skriver Norsk Lokalradioforbund i ett inlägg till Mediemangfoldsutvalget som utreder det framtida statliga stödet till demokrati och medier.

”Trots att FM-frekvenser inte längre är en begränsad resurs, väljer regeringen att behålla en restriktiv praxis inför nästa tillståndsperiod. De kan inte längre hänvisa till objektiva förhållanden, som exempelvis bristen på frekvenser, utan till mediepolitiska överväganden. Det kan inte vara norska myndigheter uppgift att skydda stora internationella aktörer från konkurrens. Det kan inte heller vara en myndighetsuppgift att hindra lokala medier från att ta i bruk sådana resurser och på så sätt försvaga mångfalden i medierna” skriver NLR.

Norsk Lokalradioforbund föreslår också andra reformer för att gynna lokalradion. Bland annat vill organisationen se höjda statliga bidrag, mindre regler och allmänt bättre villkor för den lokala radion. Dessutom riktar organisationen åter kritik mot beslutet att tvinga 23 lokala radiostationer att lämna FM-bandet i storstadsområdena.

Mer:
Läs mer på Norsk Lokalradioforbunds sajt.

Share