Fitch nedgraderar Ihearts kreditvärdighet

Kreditvärderingsinstitutet Fitch nedgraderar Iheart Medias kreditvärdighet från CC till CCC, skriver San Antonio Express.

Iheart är USA-s största radiobolag och har 21 miljarder dollar i skulder. Om nya ägare inte hittas är det troligt med en rekonstruktion av bolagets skulder inom två år. Det finns även en risk att det blir en konkurs eller åtminstone att delar av bolaget säljs, enligt Fitch. Redan 15 december ska Iheart betala av 193 miljoner dollar på sin skuld, något Fitch tror bolaget kommer att lyckas med. Men för att klara framtiden krävs nya investerare.

”Företaget har nog med likviditet för att klara 2016 men behöver troligen höja likviditen för att klara 2018” skriver Fitch.

Sedan i mars befinner sig Iheart i konflikt med flera långivare, som ifrågasätter att 100 miljoner aktier i moderbolaget har flyttats över till dotterbolaget Broader Media. En domstol gick i augusti på Ihearts linje i en dom som har överklagats av långivarna.

Share